Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0,00 zł 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności
Twój koszyk jest pusty ...
tel. 781 909 800 Krzysztof Sacha, dyrektor handlowy
biuro@proeko24.pl

tel. 609 145 852 Ewa Zemankiewicz, pełnomocnik
e.zemankiewicz@proeko24.pl

tel. 781 909 700 Mariusz Trapszo, serwis urządzeń
serwis@proeko24.pl

tel. 607 121 412 Robert Bargiel, chemia samochodowa

tel. 604 916 700 Leszek Zemankiewicz
l.zemankiewicz@proeko24.pl
NIP: 929-138-80-53
 • PayU
 • BGŻ

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy PROEKO Leszek Zemankiewicz

W trosce o poszanowanie prywatności osób odwiedzających niniejszy sklep internetowy   oraz bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas danych Kupujących, opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Firma PROEKO kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych; „RODO”) oraz przepisami aktów o charakterze je uzupełniającym, zmieniającym i wykonawczym, w tym ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawem telekomunikacyjnym.

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów - Użytkowników w związku z dostępem do i korzystaniem z usług udostępnionych w Serwisie - niniejszym sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

           PROEKO Leszek Zemankiewicz, adres: 65-609 Zielona Góra, ul.Wiejska 8,

           NIP:929-138-80-53  REGON: 971227482

 1. Dane Użytkowników przetwarzane są przede wszystkim w celu umożliwienia korzystania z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności, w szczególności dokonywania zakupów i realizacji zamówień. Ponadto dane Użytkowników mogą być przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora w ramach zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju Serwisu oraz poprawy jakości świadczonych za jego pomocą usług i ich dopasowania do Użytkownika, a także ochrony praw i dochodzenia roszczeń, jak również do celów marketingowych (w tym przekazywania Użytkownikom informacji handlowej). Pozyskane dane mogą ponadto w niezbędnym zakresie podlegać przetwarzaniu w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności wymogów z zakresu prawa konsumenckiego, prawa podatkowego oraz rachunkowości.
 2. Dane osobowe przetwarzane są ze względu na niezbędność ich przetwarzania do wykonywania zawartej umowy lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dodatkowo, jeśli Użytkownik podaje dodatkowe dane w celu ułatwienia świadczenia usług, podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda Użytkownika (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W dalszej kolejności w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest wymagane ze względu na znajdujące zastosowanie wymogi prawa konsumenckiego, prawa podatkowego oraz rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wypełnienie w/w obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Finalnie podstawę przetwarzania danych w odnośnych zakresach stanowi konieczność takiego przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w szczególności zapewnienia poprawnego funkcjonowania, bezpieczeństwa i rozwoju Serwisu, poprawy jakości świadczonych usług oraz ich lepszego dopasowania do Użytkownika, ochrony praw i dochodzenia roszczeń oraz realizacji działań marketingowych i przekazywania informacji handlowej Użytkownikom (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” i innych technologii kontrolujących ruch w Serwisie.
 1. Użytkownicy co do zasady pozostają dla Administratora anonimowi. Ujawnienie swoich danych i umożliwienie ich zebrania Administratorowi zależy od Użytkownika (zbieraniu danych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii poświęcona jest odrębna sekcja niniejszej Polityki Prywatności). Administrator zbiera, przechowuje i przetwarza dane dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane osobowe Użytkownika, do których zalicza się imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy czy dane firmy, w przypadku Użytkownika będącego przedsiębiorcą, oraz inne dane niezbędne do dokonania zakupu i realizacji zamówienia, są przez niego podawane dobrowolnie w celu zawarcia umowy bądź skorzystania z innych usług za pośrednictwem Serwisu („Klient”). Każdorazowo zakres zbieranych danych zależy od wybranych przez Użytkownika funkcjonalności. Dane podawane w formularzach są przetwarzane w celach i w zakresie wynikających z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 1. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane odbiorcom trzecim, za wyjątkiem wybranych przez Administratora podmiotów świadczących usługi pomocnicze w związku z działalnością Administratora i funkcjonowaniem Serwisu (usługi informatyczne, prawne, księgowe, kurierskie itd.). Podmiotami takimi mogą być w szczególności: Opineo Sp. z o.o. (więcej informacji: https://www.opineo.pl/i/dla-uzytkownika/polityka-prywatnosci), Ceneo.pl Sp. z o.o. (więcej informacji: http://info.ceneo.pl/), FedEx Express Polska Sp. z o.o. (więcej informacji: http://www.fedex.com/pl/privacypolicy.html) oraz Zenbox Sp. z o.o. (więcej informacji: https://zenbox.pl/regulaminy.html). Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą ponadto otrzymać podmioty upoważnione do takiego dostępu na mocy przepisów prawa (organy nadzoru, ścigania itp.).
 2. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych Użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia tych danych oraz wniesienia skargi do organu nadzoru. W zakresie, w jakim przetwarzanie oparte jest o realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik w dowolnym momencie może wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa wówczas na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres korzystania przez niego z Serwisu, a ponadto przez czas określony przepisami prawa – w szczególności wynikający z regulacji podatkowych, rachunkowych i konsumenckich. Dodatkowo dane przechowywane będą przez okres, w którym rozstrzygane są ewentualne roszczenia, lub w którym takie roszczenia mogłyby powstać lub zostać podniesione, a nie uległy jeszcze przedawnieniu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale w niezbędnym zakresie może być konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz skorzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu (w tym składania i realizacji zamówień). Brak akceptacji niniejszych postanowień i podania niezbędnych danych oznacza wówczas niemożność dokonania i realizacji zamówienia za pośrednictwem Serwisu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i uzupełnień w niniejszej Polityce Prywatności ze względu na zaistnienie okoliczności prawnych i faktycznych mających wpływ na przetwarzanie danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Serwisu, takich jak zastosowanie nowych technologii, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Administrator zobowiązuje się informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 6. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
 7. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Informacje dotyczące plików cookies

 1. Ten sklep internetowy korzysta z plików cookies oraz innych technologii kontroli ruchu w Serwisie.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Ten sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co pozwala na ciągłe ulepszanie ich struktury i zawartości w celu dostosowania ich do preferencji Użytkowników;
 2. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
 3. zapamiętywania danych podanych uprzednio przez Użytkownika za pośrednictwem wypełnionych przez niego formularzy;
 4. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. określenia profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google; Serwis korzysta z technologii Google Adwords/Analytics
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies, a także ich samodzielnego usuwania. Informacje dotyczące sposobu ich modyfikowania są dostępne w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 5. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w regulaminie.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu